BACHA KHAN UNIVERSITY CHARSADDA 
MERIT LIST (ECONOMICS)
S.No Name F/Name SCC HSSC
1 Ishaq Ahmad Mushtaq Ahmad 824/1100 629/1100
2 Sikandar Khan Ashiq Ahmad 823/1050 770/1100
3 Asif Pervez Pervez Khan 730/1100 545/1100
4 Faisal Mahmood Muhammad Sadiq 662/1050 665/1100
5 Saeed Khan Taj Muhammad Khan 660/1050 653/1100
6 Naveed Ullah Badshah Muhammad 801/1050 765/1100
7 Kamal Khan Miraj Muhammad 682/1050 579/1100
8 Muhammad Hamza Muhammad Qasam Jan 626/1100 495/1100
9 FakhreAlam Akbar Khan 729/1050 650/1100
10 Rasheed Ahmad Niamat Gul 487/1050 584/1100
11 Muneebullah Sifatullah 737/1050 513/1100
12 Zubair Khan Muhammad Akram 636/1100 619/1100
13 Muhammad Asif Fazli Azeem 748/1100 617/1100
14 Abdus Salam Abdul Karim 668/1100 641/1100
15 Dil Agha Abdulwali 1657/1700 1487/1600 
16 AbidKhan Rahim Khan 781/1100 641/1100
17 Muhammad Junaid Afridi Muhammad Sadeeq 867/1050 686/1100
18 shamaila Ali Sabz Ali 935/1100 841/1100
19 Kamran Zeb Dad Sher 690/1100 613/1100
20 umar aziz Aziz ur Raheem 779/1100 726/1100
21 Sana Khalid  Khalid Khan 862/1100 761/1100
22 Muhammad Waleed Khushdil Khan 735/1050 593/1100
23 Kamran Zeb Dad Sher 690/1100 613/1100
24 Shumaila Ali Sabz Ali 935/1100 841/1100
25 Muhammad Nasir Qaseem Jan 765/1050 609/1100
26 Ibad Ullah Alamgir Khan 541/1100 550/1100
27 Abdullah  Shamroz  560/1050 573/1100
28 Owais Umer  Umer Ayaz 668/1100 739/1100
29 Iftikhar Ali Sartaj  631/1100 544/1100
30 Muhammad Khaliad Jalal Khan 729/1100 619/1100
31 Ijaz Ahmad Fazal Rahim 576/1050 507/1100
32 Afraseyab Khan Gul Din Khan 673/1100 590/1100
33 Muhammad Kamal ShahJehan 714/1050 654/1100
34 Kashmala Ayaz Muhammad Ayaz 855/1100 770/1100
35 MohibUllah Nadar Khan 1483/1500 1463/1500 
36 Asfandyar Habib khan 762/1050 669/1100