BACHA KHAN UNIVERSITY CHARSADDA
SOCIOLOGY
2nd MERIT LIST (OPEN)
S.No Name F/Name SCC % HSSC % Avrage
1 Malghara Qaisar Aisar Khan 711 25.85 606 33.05 58.91
2 Mukaram Khan Akbar Said 745 28.38 555 30.27 58.65
3 Muhammad Shamal Tahir Tahir Khan 718 26.11 588 32.07 58.18
4 Rifaheyyat Mahal Mintaj Gul  684 26.06 587 32.02 58.08
5 Kafeel Ahmad IhsanUllah 665 25.33 599 32.67 58.01
6 Wasit Ali Liaqat Ali 687 24.98 598 32.62 57.60
7 Muhammad Kamal Muhammad Riaz 656 23.85 615 33.55 57.40
8 Hina Iqbal Iqbal Hussain Khan 719 26.15 567 30.93 57.07
9 Afraseyab Khan Gul Din Khan 673 24.47 590 32.18 56.65
10 Muhammad Waqas Muhammad Zaman 715 27.24 535 29.18 56.42
11 Sulaiman AliJan 720 26.18 553 30.16 56.35
12 Asif Pervez Pervez Khan 730 26.55 545 29.73 56.27
13 Muneeb Ullah Sifatullah 737 28.08 513 27.98 56.06
14 Kashif Bacha Tariq Bacha 658 25.07 568 30.98 56.05
15 Saeed Ullah  Bakhri Khuda  694 25.24 548 29.89 55.13
16 Salman Khan Muhammad Afzal 650 24.76 548 29.89 54.65
17 Waseem Zahir Zahir Muhammad Khan 705 25.64 531 28.96 54.60
18 Fayyaz Ahmad Bashir Khan 618 22.47 571 31.15 53.62
19 Muhammad Akif Haji Gul 604 23.01 556 30.33 53.34
20 Zeeshan Azam Azam JaN 687 24.98 504 27.49 52.47
21 Wisal khan Taj Muhammad 518 19.73 600 32.73 52.46
22 Naveed Khan Alif Zada 636 24.23 516 28.15 52.37
23 Basit Ali  latif Khan 640 23.27 532 29.02 52.29
24 Umar Islam Muhammad Islam 619 23.58 526 28.69 52.27
25 Abidullah Kashmir Khan 596 22.70 516 28.15 50.85
26 Umar Aziz Khan Attaullah 584 22.25 524 28.58 50.83
27 Muhammad Adnan Muhammad Ullah 644 17.17 611 33.33 50.50
28 Ibrar Ali  Darya Khan 544 20.72 519 28.31 49.03
29 Zeeshan Tila Muhammad 569 21.68 498 27.16 48.84
30 Abid ullah Gul Muhammad 517 18.80 542 29.56 48.36
31 Shah Faisal Fazli Malik 556 21.18 497 27.11 48.29
32 Maqsood Khan Latif Khan 491 18.70 541 29.51 48.21
33 Muhammad Sikandar Khan  Said Kareem 567 21.60 467 25.47 47.07
34 Kashif Jan Nadir Khan 450 17.14 519 28.31 45.45
35 Ijaz Ahmad Sartaj Ali 481 17.49 510 27.82 45.31
DIRECTOR ACADEMICS AND ADMISSIONS